Felhasználási feltételek

1. A Szolgáltatás tárgya

1.1 Szolgáltató: Transvinning Kft. székhelye: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 23., adószáma: 24229500-2-13, cégjegyzéskszám: 13-09-161321 email: info@eljokosabban.hu.

1.2 Szolgáltató olyan weboldalt üzemeltet a világhálón -Eljokosabban.hu-, mely lehetőséget biztosít magánszemélyek, számára, hogy a regisztrációt követően, az oldal szellemiségének megfelelő tartalmat tölthessenek fel a honlapra. Ezek különösképpen: tanulást, képzést, felkészítést, gyereknevelést, nyelvtanulást, karrierépítést, fejlesztést és menedzsment készségeket segítő tartalmak.

1.3 Felhasználónak a regisztráció során igazolnia szükséges, hogy elolvasta és elfogadta a felhasználási feltételeket.

1.4 Szolgáltató a tartalmak eredetét, valódiságát és hitelességét nem minden esetben ellenőrzi, azokért felelősséget nem vállal.

 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Felhasználási feltételekben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, melyek tervezett időpontjairól előzetesen e-mailben értesítést küldünk a Felhasználók részére.

2.2 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a szolgáltatás igénybevételéhez, mely a info@eljokosabban.hu email címen kérhető.

2.3 A Szolgáltató a szolgáltatásainak tartalmát és illetőleg jogosult az egyoldalú változtatásra, melyről legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Felhasználót e-mail formájában.

2.4 A meghibásodásból adódó leállások esetén a Szolgáltató intézkedik a szolgáltatás lehető leghamarabbi újraindításáról. A hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért a Szolgáltató felelősséget nem vállal

2.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást bármely Felhasználótól, aki megsérti az alábbi pontok bármelyikét:

2.5.1 Nem helyezhetőek el a weboldalon törvénybe ütköző, szexuális tartalmú, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő, uszító vagy vulgáris anyagok,

2.5.2 A szolgáltatás bármely részének hibás vagy korlátozott működését okozza,

2.5.3 Az általa kínált, szolgáltatások nem felelnek meg a hirdetésben szerepeltetetteknek, olyan viselkedést tanúsít, amelyek alkalmas lehetnek az eljokosabban.hu hírnevének csorbítására,

2.5.4 Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése,

2.5.5 Más szellemi tulajdonának sajátként szerepeltetése,

2.5.6 Tilos vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, azokra nézve sértő kijelentést tenni,

2.5.7 Tilos bármilyen politikai jellegű tartalom elhelyezése.

2.6 A Szolgáltató mindent megtesz a nála lévő adatok biztonságos kezeléséért, azokkal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően bánik, azonban nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

2.7 Szolgáltatásaink használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi, vagy más tulajdonjogot. Nem használhatja fel Szolgáltatásaink tartalmát, kivéve, ha arra írásbeli engedélyt kapott az ilyen tartalom szellemi tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.

2.8 A Szolgáltató a regisztrált tagok profiljait felhasználhatja további hirdetésre a https://www.facebook.com/eljokosabban oldalon.

2.9 A Szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználókról a rendelkezésére álló információkat összesítetten, egyedi azonosításra alkalmatlan módon marketing vagy más reklám célokra felhasználhatja, azonban azokat harmadik félnek az Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Ez alól kivételt képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.

3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1 A Felhasználó az Felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy megadott adatai valósak és aktuálisak.

3.2 A Felhasználó magatartására Az Internet Etikai Kódexének (Netikett) előírásai kötelezőek.

3.3 A Felhasználó által feltöltött minden anyag, szellemi termék, média és egyéb tartalom – logó, fotók, videók, hanganyag – jogtisztaságáért minden esetben a Felhasználó felel. A Szolgáltató ezek tekintetében jóhiszeműen jár el, a médiatartalom jogtisztaságát csak szúrópróba szerűen vizsgálja. Amennyiben harmadik fél szerzői jogi problémát jelez a weboldal felé a Felhasználó profiljában szereplő tartalommal kapcsolatban, a Szolgáltató a valódi jogtulajdonos kérésére az anyag eltávolítására jogosult.

Felhasználó a bejegyzéseiben köteles a megjelölni az anyag elkészítéséhez felhasznált forrásokat.

3.4 Azzal, hogy tartalmat küld, feltölt és tárol, meghatározatlan időre, érvényes engedélyt ad a Szolgáltatónak a tartalom további felhasználására. További felhasználásnak minősül – a teljesség igénye nélkül – a módosítás, tárolás, reprodukálás, nyilvános megjelenítés, megosztás, közzététel és terjesztés.

3.5 Felhasználó az eljokosabban.hu-ra feltöltött anyagot más oldalon – beleértve saját honlapját is – csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után jelentethet meg.

3.6 A Felhasználó vállalja, hogy tevékenysége mindenben megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

3.7 A Felhasználói fiókok jelszóval védettek. A fiók biztonsága érdekében az esetlegesen kitudódott jelszó helyett új jelszó igényelhető.

3.8 A Felhasználói profilok kialakítása során, a “rólunk” aloldalon elhelyezhető saját weboldalra, Facebook profilra, vagy egyéb közösségi felületre mutató link.

3.9 A Felhasználói profilok kialakítása során, a “leírás” pontban nem helyezhető el semmilyen link.

 

4. Felelősségvállalás

4.1 A Szolgáltató a Felhasználó semmilyen üzleti tevékenységéért nem felelős.

4.2 A Szolgáltató nem garantál látogatottsági vagy átkattintási minimumot, nem vállal felelősséget az esetleges elmaradt haszonért, a kiesett bevételért, az elveszett vagy ellopott adatokért, illetve nem nyújt semmilyen jellegű kártérítést.

 

5. Egyéb, kiegészítő rendelkezések

5.1  Szerződő Felek jelen szolgáltatás során esetlegesen felmerülő vitákat elsősorban peren kívül, békés úton, tárgyalásokkal rendezik.

5.2  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
5.3 A Szolgáltató által meghirdetett nyereményjátékon való részvétel mindenki számára nyitott. A játék nyertesei e-mailben kerülnek tájékoztatásra, illetve az Éljokosabban facebook oldalán a „https://www.facebook.com/eljokosabban” címen is kihirdetésre kerülnek.

5.4 A nyereményjáték során meghirdetett ajándékokat cserélni, vagy készpénzre váltani a Szolgáltatónak nem áll módjában

5.5 Felhasználó regisztrációjával igazolja, hogy a Felhasználási feltételeket elolvasta és elfogadta.

5.6 További információ az info@eljokosabban.hu email címen kérhető.

Budapest, 2016.